Vanliga skador

Löparknä

Löparknä, även känt som Iliotibial Band Syndrome – ITBS, är en av de vanligaste skadorna som kan drabba knäleder och uppstår ofta i samband med överbelastning av muskulaturen kring knäna. Symptomen är ofta spänningar och smärta i knän under eller efter längre idrottspass men kan också kännas av efter en längre tids stillasittande och då man går nedför trappor eller nedförsbackar.

Recreo Naprapati ger dig tips och råd om hur du kan förebygga denna typ av skador och vad du kan göra för att avhjälpa smärtan om den redan uppstått.

Vadbristning

Plötslig uppkommen huggande smärta i en muskel kan vara en bristning av muskulaturen i någon form. Skulle det inträffa plötsligt under idrottande är det viktigt att du kontaktar någon kunnig snarast för bedömning och eventuell behandlingsplan.

404