Rehabilitering

efter idrottsskador och smärta från rörelseapparaten.

Rehabiliteringen syftar till att göra dig redo att utföra dina dagliga sysslor, dina fritidsintressen och idrottande. Inkluderar oftast en rörelseanalys innan påbörjad rehablitering för att skräddarsy rehabilteringsträningen efter dina behov.

På Recreo jobbar vi på följande sätt

1.Utvärdering.

Innan rehabiliteringsträningen påbörjas gör vi en utvärdering eller rörelseanalys på patienten. Vi är utbildade i Functional Movement Screen® som är ett validerat verktyg för att hitta svagheter i ditt rörelsemönster och ta reda på vilka övningar som kan vara lämpliga för dig.


2.Anpassning.

Vad för typ av rehab beror helt på vilken skada man har haft och vad man får för resultat på rörelseanalysen. Vi är inte bundna till någon speciell metod, eller favoriserar någon specifik utrustning, utan baserar vår rehab på träningens grundprinciper och vår övriga kunskaper inom anatomi, fysiologi och skador i rörelseapparaten.

3.Återkoppling och progression.

Målet med rehaben är att man ska kunna återgå till sin aktivitet, oberoende av vad det måtte vara. Rehabträning måste precis som vanlig träning ha en progression om man inte ska få en stopp i utvecklingen. Vi är därför nogranna med att säkerställa rätt teknik, variera, och gå framåt i rehabiliteringen med ökad belastning och nya övningar så man inte fastnar i samma mönster.shutterstock_125134691


shutterstock_234551020

404