Övningar

Nacke – Generella övningar

Nacke – extension/rotation
Nacke – Extensionssyndrom

Nacke – Steg 2
Skuldra – Generella övningar

Skuldra – Stabilitet skulderbladsleden
Skuldra – Framåtglidning

Skuldra – Steg 2
Bröstrygg – Flexionssyndrom

Bröstrygg – Extensionssyndrom
Ländrygg – Extensionssyndrom

Ländrygg – Flexionssyndrom
Höft – Framåtglidning

Höft – Generella övningar
404